ท้องถนนและลานจอดรถ มองเผินๆ อาจเป็นแค่พื้นที่เอื้ออำนวยการสัญจรของผู้คน แต่ในอีกแง่หนึ่ง พื้นที่เหล่านี้กลับแฝงด้วยการต่อสู้ทางอำนาจความคิด สิทธิ และความเท่าเทียมของคนหลากหลายกลุ่มตลอดมา

ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ต่อระบบปิตาธิปไตยและสร้างความปลอดภัยให้ผู้หญิงผ่านแนวคิด Lady Parking ทว่าเกิดกระแสตีกลับและข้อสงสัยเรื่องการเลือกปฏิบัติ ไปจนถึงการกีดกันกลุ่มคนตาบอดสีให้ไม่สามารถขับขี่รถยนต์เพราะเชื่อว่าเป็นอันตรายต่อคนขับและคนรอบข้าง

เราจะคิดใหม่ ออกแบบใหม่ ให้โลกจราจรเป็นของคนทุกคน ใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมได้อย่างไร 101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณฟังข้อถกเถียงบนพื้นที่ท้องถนนและร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ และ ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

……………….

อ่านเพิ่มเติม

Ladies Parking : การเมืองเรื่อง ‘ที่จอดรถของผู้หญิง’ 

สิทธิที่หายไป ใน ‘โลกต่างสี’

 

 

 

 

Author