เมื่อพูดถึงปัญหาคนติดเหล้า หลายคนอาจจะมองว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่านั้น ขณะที่บางส่วนก็มองว่า การติดเหล้ามาจากพฤติกรรมการดื่ม จน เครียด ขี้เกียจ จึงดื่มเหล้า

อย่างไรก็ดี ถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้น ปัญหาการติดสุราหรือติดแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และยังลงลึกไปในระดับโครงสร้าง ดังนั้น การจะแก้ปัญหาคนติดเหล้าจึงต้องมองให้ลึก รอบด้าน และถูกจุด

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนสำรวจการบำบัดสุราในรูปแบบต่างๆ และรับฟังเรื่องราวของคนติดเหล้าที่ไปไกลกว่าแค่เรื่อง จน เครียด ขี้เกียจ ผ่านทางชิ้นงานในเว็บไซต์ alcoholrhythm.com

ดำเนินรายการโดย กานต์ธีรา ภูริวิกรัย และ ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

 

………

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา ‘1413’ สายนี้เพื่อคนอยากเลิกเหล้า: คุยกับ พ.อ.(พิเศษ)นพ.พิชัย แสงชาญชัย 

เลิกเหล้ามันอยู่ที่ (เข้า) ใจ ความคิดและพฤติกรรม : สำรวจการบำบัดแบบ CBT (Cognitive Behavior Therapy) 

‘การรักษาคนติดแอลกอฮอล์เหมือนการวิ่งมาราธอน’ คุยเรื่องบำบัดกับ อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร 

‘แก้วเหล้านั้นยังสำคัญอยู่ไหม?’ มองการบำบัดสุราผ่านหลักปรัชญาอัตถิภาวนิยม 

แม่จ๋า อย่าดื่มเลยได้ไหม : อันตรายจากแอลกอฮอล์ต่อทารกในครรภ์ 

ดื่มเหล้าเท่ากับ ‘แมน’ (?) : สำรวจมายาคติที่ทำให้ผู้ชายต้องดื่ม 

‘สุรากับวัยรุ่น’ ถอดบทเรียนแนวทางการดูแล-ป้องกันพฤติกรรมการดื่มของเยาวชน

จะเด็จ เชาวน์วิไล : เพราะเหล้าเป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง

 

 

 

 

Author