การทำงานคือกิจกรรมสำคัญของมนุษย์แทบทุกคน จนบางครั้งอาจเบียดบังมิติอื่นๆ ไปหมดสิ้น การสร้างสมดุลระหว่างเรื่องงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายคนทำงานทุกระดับเสมอมา

ขณะเดียวกัน โลกและที่ทำงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสคนสูงวัย เทคโนโลยี AI ไหนจะกระหน่ำซ้ำด้วยวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก สภาวะเช่นนี้บีบคั้นให้เราต้องปรับตัว จัดวางตำแหน่งแห่งที่ของการงานกับชีวิตเสียใหม่ และมองไปยังภายภาคหน้าว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์งานควรเป็นอย่างไร

101 in Focus สัปดาห์นี้ ขอชวนคุณผู้ฟังสำรวจเทรนด์ในโลกการทำงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ภาพการปรับตัวสู้วิกฤตและความท้าทายในอนาคตตั้งแต่ระดับคนทำงาน เจ้าของกิจการ จนถึงผู้กำหนดนโยบาย ผ่านผลงานใน Spotlight – I LOVE MY JOB : คน (รัก) งาน และที่ทำงานในอนาคต

ดำเนินรายการโดย สมคิด พุทธศรี และวิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

 

 

 

 

Author