ยามเศรษฐกิจตกต่ำ พังพินาศ ผู้คนร่วงหล่น ไร้เรี่ยวแรงที่จะยืนหยัดอยู่ในระบบเศรษฐกิจอันโหดร้าย ‘รัฐสวัสดิการ’ มักเป็นสิ่งที่สังคมถวิลหาและใฝ่ฝันถึง โดยเฉพาะรัฐสวัสดิการแบบตะวันตกอย่างในสแกนดิเนเวีย

คำถามสำคัญคือ หากสังคมไทยจะเดินตามความฝันนี้ จะต้องเผชิญกับอะไรบนเส้นทางการสร้างรัฐสวัสดิการนี้บ้าง

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณผู้ฟังสำรวจเส้นทางการก่อร่างของรัฐสวัสดิการตะวันตก สู่สร้างรัฐสวัสดิการไทย เงื่อนไขอะไรบ้างที่ไทยต้องเผชิญ และมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างในเส้นทางที่ทอดยาวนี้

ดำเนินรายการโดย วิโรจน์ ศุขพิศาล และ ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล

………

อ่านเพิ่มเติม

ก่อร่างสร้างรัฐสวัสดิการ

“รัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้ รัฐและภาคประชาชนต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน” ภาคภูมิ แสงกนกกุล 

 

 

 

 

Author