สิ่งที่น่าจับตามองซึ่งมาพร้อมการระบาดของโควิด-19 เรื่องหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หลังมีนโยบายให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา จึงได้หันกลับมามีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอีกครั้งท่ามกลางความวุ่นวาย

การที่ผู้คนต่างวัยมาอาศัยร่วมกันเป็นเวลานาน ทำให้เรามองเห็นวิธีการรับมือวิกฤตที่แตกต่างกันของแต่ละเจเนอเรชัน และในขณะเดียวกัน ก็เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้กรอบของเจนฯ อธิบายวิธีคิดของคนกลุ่มต่างๆ

ฟังเรื่องราวเจาะลึกเกี่ยวกับแนวคิดเจเนอเรชัน และผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มคนต่างอายุ ได้ใน 101 In focus สัปดาห์นี้

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

………

อ่านเพิ่มเติม

ร่องรอยวิกฤตโควิด ในชีวิตคนต่างเจเนอเรชัน : ภูเบศร์ สมุทรจักร 

อย่าให้ ‘เจนฯ’ เป็นเส้นคั่นระหว่างเรา : จุดอ่อนของการมองโลกแบบเจเนอเรชัน 

 

 

 

 

Author