หนึ่งในคำถามใหญ่ที่สุดที่ชุมชนนักเศรษฐศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ คือ เศรษฐกิจหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร

และหนึ่งในผู้ให้คำตอบนี้ คือ Joshua Gans ศาสตราจารย์ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Creative Destruction Lab ประเทศแคนาดา ซึ่งเสนอโมเดลเศรษฐกิจใหม่จากการผสมความคิดด้านเศรษฐศาสตร์และระบาดวิทยาเข้าด้วยกัน

หน้าตาโมเดลเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ของ Gans เป็นอย่างไร? และโจทย์ใหญ่เรื่องที่เราต้องเตรียมรับมือระหว่างการระบาดและหลังการระบาดคืออะไร? หาคำตอบได้ใน 101 In Focus สัปดาห์นี้

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

……….

อ่านเพิ่มเติม
‘เศรษฐกิจโรคระบาด’ : โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่หลังโควิด-19

 

 

 

 

Author