ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน เด็กจำนวนเกือบ 1,000 พันล้านคนทั่วโลกต้องหยุดเรียนอย่างกะทันหัน เพราะการประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยวิกฤตโรคระบาด

แต่ในเมื่อระบบการศึกษาส่วนมากยังคงขับเคลื่อนด้วยโรงเรียนและมหาวิทยาลัย หลังขาดพื้นที่ตรงนี้ไป โลกการศึกษาจึงแลดูเหมือนจะ ‘หยุดชะงัก’ ลงจนส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่

101 in Focus สรุปผลกระทบจากการปิดโรงเรียน ต่อเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ไปจนถึงรัฐ และแวดวงการศึกษาในอนาคต  ว่าโควิด-19 เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปอย่างไร รวมถึงภาพของโลกการศึกษาหลังจากนี้จะพัฒนาต่อไปในทิศทางใด

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

……….

อ่านเพิ่มเติม

ปิดโรงเรียน เปลี่ยนอนาคต : โลกการศึกษาหลังเผชิญไวรัส COVID-19 

 

 

 

 

 

Author