fbpx

101 In Focus Ep.212: งบ ‘สงเคราะห์’ เด็กไทย น้อยกว่าเส้นความยากจน

ผู้ใหญ่มักพูดว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” แต่ปัจจุบันเด็กไทยจำนวนหนึ่งไม่มีพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างปลอดภัย ในช่วงปี 2018 – 2022 มีเด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรงภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น และยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนและถูกทอดทิ้ง

‘สถานรองรับ’ จึงเป็นที่พักพิงแก่เด็กเหล่านี้ แต่งบประมาณที่รัฐไทยจัดสรรให้สถานรองรับทั้งประเทศนั้นไม่เพียงพอ ทำให้สถานรองรับอาจไม่ใช่ที่พักพิงของเด็กๆ

101 In Focus สัปดาห์นี้ชวนคุยกันเรื่องงบ ‘สงเคราะห์’ เด็กไทยที่มีแนวโน้มลดลง แถมยังต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไร และชวนมองไปถึงแนวทางดูแลเด็กที่ควรจะเป็น

ดำเนินรายการโดย อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล กองบรรณาธิการ The101.world และ พิชชากร เรืองเดชาวิวัฒน์ นักวิจัยนโยบายสาธารณะ 101 PUB

อ่านเพิ่มเติมที่

งบ ‘สงเคราะห์’ เด็กไทย ไม่ไหว ไม่พอ ไปต่อไม่ได้

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Social Issues

9 Oct 2023

เด็กจุฬาฯ รวยกว่าคนทั้งประเทศจริงไหม?

ร่วมหาคำตอบจากคำพูดที่ว่า “เด็กจุฬาฯ เป็นเด็กบ้านรวย” ผ่านแบบสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเหลื่อมล้ำ ในนิสิตจุฬาฯ ปี 1 ปีการศึกษา 2566

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

9 Oct 2023

Social Issues

5 Jan 2023

คู่มือ ‘ขายวิญญาณ’ เพื่อตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึง 4 ประเด็นที่พึงตระหนักของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ จากประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

5 Jan 2023